Wetenschap van en voor het beleid rond arbeidsvraagstukken

Wetenschap en beleid zijn twee verschillende werelden met heel verschillende rollen, die elkaar echter steeds weer raken, in wetenschap van en wetenschap voor het overheidsbeleid. De dialoog tussen beleid, samenleving en onderzoek is onmisbaar, ook op het terrein van arbeidsvraagstukken. Ten eerste is een multidisciplinaire aanpak nodig. Waar lange tijd de economische rationaliteit centraal stond in het beleidsdebat, is er steeds meer ruimte voor sociologische en psychologische kennis. Arbeidsvraagstukken worden ook complexer en vraagstukken rond arbeid, zorg, onderwijs en samenleven zijn steeds meer met elkaar verweven. Ten tweede is in gesprek blijven nodig voor kennisdisseminatie: vormen van communicatie over onderzoek die leiden tot dialoog, die gelegenheid bieden tot het stellen van vragen en het samen zoeken naar antwoorden. Multidisciplinariteit en dialoog vereisen een integrale benadering van de kennisinfrastructuur van het Rijk.

Download de publicatie 86 downloads – grootte: 328 kB