Ziekenhuiszorg in cijfers

Dit jaarlijks terugkerend brancherapport beschrijft de stand van zaken in de ziekenhuiszorg van afgelopen jaar aan de hand van vijf thema’s: Beter thuis, Zorg in perspectief, Werken in ziekenhuizen, Geleverde zorg in ziekenhuizen, en Financiën van de zorg. Uit het rapport blijkt dat de kosten van algemene ziekenhuizen sterker zijn gestegen dan de totale omzet in 2016 en de investeringen van algemene ziekenhuizen zijn gedaald van 2 miljard euro in 2010 tot 1,4 miljard in 2016. De kostengroei is volgens de NVZ veroorzaakt door stijging van lonen en prijzen, volumestijging en toename van het gebruik van dure geneesmiddelen. Ziekenhuizen hebben meer patiënten behandeld en deze behandelingen waren gemiddeld intensiever. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over overschrijding van budgetplafonds.

Download de publicatie 158 downloads – grootte: 10 MB