Zó werkt de ouderenzorg

Dit is een uitgave van het Platform ‘Zó werkt de zorg’ in samenwerking met AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en het ministerie van VWS. Het aantal werknemers is zowel in de thuiszorg als in de verpleging en verzorging gestegen, met circa 2,5 procent. Ondanks de stijging werken er nu nog 24 duizend mensen minder in de ouderenzorg dan in 2014. Door krimp, bezuinigingen en reorganisaties is het aantal werknemers sindsdien gedaald. Uit ‘Zó werkt de ouderenzorg’ blijkt dat er vooral behoefte is aan verzorgenden en verpleegkundigen. Het aantal studenten dat de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde volgt, groeit sterk. Studenten hebben daarentegen minder interesse in de opleiding helpende zorg en welzijn. De instroom is drastisch afgenomen: met 40 procent in drie jaar tijd.

Download de publicatie 98 downloads – grootte: 2 MB