Zorginkoop 2018

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bevriest het inkoopbudget voor medisch specialistische zorg en ggz. Het uitgangspunt is dat de groeiende zorgvraag wordt opgevangen binnen de bestaande middelen. Om dit te realiseren zet Zilveren Kruis sterk in op substitutie en doelmatige zorg. Of  het nu gaat om ouderenzorg, eerstelijnsverblijf of zorg in de wijk, als je kijkt naar het totaal van de zorg, dan willen alle branches nu investeren. Die ruimte zal voor een deel gevonden moeten worden in de tweede lijn, aldus Zilveren Kruis. Uit het inkoopbeleid voor 2018 blijkt dat er niet meer budget wordt gereserveerd voor medisch specialistische zorg en ggz dan er op dit moment voor is gereserveerd. Deze nullijn staat haaks op de wensen in het veld.

Download de publicatie 66 downloads – grootte: 364 kB