Zorgthermometer GGZ. Inzicht in de geestelijke gezondheidszorg

Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen steeds lichtere vormen van zorg, dichterbij huis. Steeds meer mensen komen in de generalistische basis-ggz terecht. Hierdoor belanden er minder patiënten onnodig in de specialistische ggz. Het totaal aantal volwassen patiënten in de ggz is sinds 2014 licht gestegen, van 1 miljoen tot 1,1 miljoen. Oorzaak is volgens Vektis een sterke stijging van het aantal patiënten dat bij de praktijkondersteuner ggz (poh-ggz) bij de huisarts terechtkomt. In 2016 waren dit er bijna een half miljoen. Ruim 80 procent van de huisartsen heeft inmiddels een praktijkondersteuner.

Download de publicatie 146 downloads – grootte: 2 MB